KeyWords:       4 Advanced
HOME --> Executives --> Text

 

Management Team
 
President Yu Jinbo
Deputy President Shi Zhiyong
Deputy President Liu Jiaqiang
Deputy President Liu Yi
Chief Financial Officer Wang Jiemin
Chief Engineer Wang Shoujian
Chief Economist Zhou Yaojun
Secretary of the Board of Directors Zhou Yaojun